MENU

Car Park Location

No.

Area

Fixed Rate for Parking

Type of Parking

Controlled Time

1. Jalan Abdullah

60 sen Per Hour or 40 sen Per Half (1/2) Hour

Coupon Parking System

Mondays To Saturdays 8.00am to 6.00pm

2. Jalan Ahmad Ujan    
3. Jalan Ah Siang    
4. Jalan Ibrahim
5. Jalan Jaafar
6. Jalan Jaya
7. Jalan Jaya Satu
8. Jalan Jaya Dua
9. Jalan Tun Habab      
10. Jalan Tun Sri Lanang      
11. Jalan Niaga (Pasar Awam)      
12. Jalan Niaga (Gerai Setara)      
13. Jalan Niaga Utama      
10. Jalan Niaga Satu      
15. Jalan Niaga Dua      
16. Jalan Niaga Tiga      
17. Jalan Niaga Empat      
18. Jalan Niaga Lima      
19. Jalan Niaga Enam      
20. Jalan Niaga Tujuh      
21. Jalan Niaga Lapan      
22. Jalan Niaga Sembilan      
23. Jalan Niaga Sepuluh      
24. Jalan Niaga Sebelas      
25. Jalan Sungai Kemang      
26. Jalan Tambatan      
27. Jalan Teo Kwee Choo      
28. Jalan Tepi Sungai      
29. Jalan Yusof      
30. Jalan Perhentian Teksi Lama      
31. Jalan Perhentian Teksi Baru      
32. Jalan Indah      
33. Jalan Kerapu      
34. Jalan Kota Kecil 1      
35. Jalan Kota Kecil 2