MENU

Muat turun Manual Kualiti MS ISO 9001:2015

PDF icon1 Teras 1 Manual Kualiti ISO MDKT

PDF icon1 Teras 2 Lampiran a Jadual Objektif MDKT

PDF icon1 Teras 3 Lampiran b Carta Organisasi

PDF icon1 Teras 41 Lampiran c Isu Stakeholder Bangunan

PDF icon1 Teras 42 Lampiran c Isu Stakeholder Lesen

PDF icon1 Teras 43 Lampiran c Isu Stakeholder Penilaian

PDF icon1 Teras 44 Lampiran c Isu Stakeholder Osc

PDF icon1 Teras 511 Pelan Pengurusan Risiko Bangunan

PDF icon1 Teras 511 Skala Tahap Risiko Bangunan

PDF icon1 Teras 522 Skala Tahap Risiko - Pindaan Nilaian

PDF icon1 Teras 533 Pelan Pengurusan Risiko Pindah Milik

PDF icon1 Teras 533 Skala Tahap Risiko Pindah Milik

PDF icon1 Teras 544 Pelan Pengurusan Risiko Bahagian Pelesenan

PDF icon1 Teras 544 Skala Tahap Risiko Bahagian Pelesenan

PDF icon1 Teras 555 Pelan Pengurusan Risiko OSC

PDF icon1 Teras 555 Skala Tahap Risiko OSC

PDF icon2 Teras 11 0 MDKT - Bangunan 01 Kelulusan Ubah Tambah

PDF icon2 Teras 11 1 MDKT - Bangunan. 01 l 01 - Senarai Semak Permohonan Kelulusan Ubah Tambah

PDF icon2 Teras 11 2 MDKT - Bangunan. 01 l 03 - Borang Lanjut Tempoh Pelan

PDF icon2 Teras 11 3 MDKT - Bangunan. 01 l 04 - Borang Permohonan Kembalikan Wang Amanah

PDF icon2 Teras 11 4 MDKT - Bangunan.01 l 05 - Ulasan Teknikal

PDF icon2 Teras 11 5 MDKT - Bangunan. 01 l 06 - Surat Pinda Pelan

PDF icon2 Teras 11 6 MDKT - Bangunan. 01 l 07 - Minta Ulasan Jabatan

PDF icon2 Teras 11 7 MDKT - Bangunan. 01 l 08 - Surat Kelulusan

PDF icon2 Teras 11 8 MDKT - Bangunan. 01 l 09 - Borang Ambil Dokumen

PDF icon2 Teras 11 9 MDKT - Bangunan. 01 l10 - Surat Jelaskan Denda

PDF icon2 Teras 21 MDKT - Cukai-01 Pindaan Senarai Nilaian

PDF icon2 Teras 22 MDKT - Cukai-02 Pengurusan Pindah Milik

PDF icon2 Teras 31 MDKT - Lesen-01 Tiada Risiko

PDF icon2 Teras 32 MDKT - Lesen-02 Berisiko Tahap 1

PDF icon2 Teras 33 MDKT - Lesen-03 Berisiko Tahap 2

PDF icon2 Teras 41 MDKT - OSC-01 Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat Osc

PDF icon2 Teras 42 Lampiran l1-l5

PDF icon3 Teras 101 MDKT - Urus - 01 Kawalan Dokumen

PDF icon3 Teras 102 0 MDKT - Urus - 02 Kawalan Rekod

PDF icon3 Teras 102 1 - Borang Daftar Surat Masuk

PDF icon3 Teras 102 2 - Daftar Cek Wang Pos Wang Tunai

PDF icon3 Teras 102 3 - Rekod Pergerakan Fail

PDF icon3 Teras 102 4 - Buku Daftar Surat Serahan Tangan

PDF icon3 Teras 102 5 - Borang Daftar Pos

PDF icon3 Teras 102 6 - Borang Fail - Fail Am yang Hendak Di Lupus

PDF icon3 Teras 103 MDKT - Urus - 03 Audit Dalaman

PDF icon3 Teras 104 MDKT - Urus - 04 Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan

PDF icon3 Teras 105 MDKT - Urus - 05 Kawalan Ke Atas Produk Tidak Mengikut Spesifikasi

PDF icon3 Teras 106 MDKT - Urus - 06 Tindakan Pembetulan

PDF icon3 Teras 107 MDKT - Urus - 07 Anggaran Bajet Tahunan

PDF icon3 Teras 108 MDKT - Urus - 08 Latihan

PDF icon3 Teras 109 MDKT - Urus - 09 Perolehan

PDF icon3 Teras 110 MDKT - Urus - 10 Aduan Pelanggan