MENU

Muat turun Manual Kualiti MS ISO 9001:2015

1. Manual Kualiti

1.1 Manual Kualiti ISO MDKT 

1.2 Lampiran A - Jadual Objektif MDKT 

1.3 Lampiran B - Carta Organisasi 

1.4 Lampiran C - Isu & Stakeholder

      1.4.1 Lampiran C - Isu & Stakeholder - BANGUNAN

      1.4.2 Lampiran C - Isu & Stakeholder - LESEN 

      1.4.3 Lampiran C - Isu & Stakeholder - PENILAIAN 

      1.4.4 Lampiran C - Isu & Stakeholder - OSC 

1.5 Pengurusan Risiko

      1.5.1 Ubah Tambah

              1.5.1.1  Pelan Pengurusan Risiko - BANGUNAN 

              1.5.1.2  Skala Tahap Risiko - BANGUNAN 

      1.5.2 Penilaian

              1.5.2.1 Pindaan Nilaian

                         1.5.2.1.1 Pelan Pengurusan Risiko - Pindaan Nilaian

                         1.5.2.1.2 Skala Tahap Risiko - Pindaan Nilaian 

              1.5.2.2 Pindah Milik

                         1.5.2.2.1 Pelan Pengurusan RIsiko - Pindah Milik 

                         1.5.2.2.2 Skala Tahap Risiko - Pindah Milik 

      1.5.3 Pelesenan

              1.5.3.1 Pelan Pengurusan Risiko -  Bahagian Pelesenan 

              1.5.3.2 Skala Tahap Risiko - Bahagian Pelesenan 

      1.5.4 OSC

              1.5.4.1 Pelan Pengurusan Risiko - OSC 

              1.5.4.2 Skala Tahap Risiko - OSC 

2.0 Teras

      2.1. Bangunan

               2.1.1 MDKT - Bangunan - 01 Kelulusan Ubah Tambah 

               2.1.2 Borang

                       2.1.1.1 MDKT - Bangunan 01 L 01 - Senarai Semak Permohonan Kelulusan Ubah Tambah 

                       2.1.1.2 MDKT - Bangunan 01 L 03 - Borang Lanjut Tempoh Pelan 

                       2.1.1.3 MDKT - Bangunan 01 L 04 - Borang Permohonan Kembalikan Wang Amanah 

                       2.1.1.4 MDKT - Bangunan 01 L 05 - Ulasan Teknikal

                       2.1.1.5 MDKT - Bangunan 01 L 06 - Surat Pinda Pelan 

                       2.1.1.6 MDKT - Bangunan 01 L 07 - Minta Ulasan Jabatan

                       2.1.1.7 MDKT - Bangunan 01 L 08 - Surat Kelulusan

                       2.1.1.8 MDKT - Bangunan 01 L 09 - Borang Ambil Dokumen

                       2.1.1.9 MDKT - Bangunan 01 L 10 - Surat Jelaskan Denda

         2.2 Penilaian

               2.2.1 MDKT - Cukai - 01 Pindaan Senarai Nilaian 

               2.2.2 MDKT - Cukai - 02 Pengurusan Pindah Milik 

         2.3 Pelesenan

                2.3.1 MDKT - Lesen - 01 Tiada Risiko 

                2.3.2 MDKT - Lesen - 02 Berisiko Tahap 1

                2.3.3 MDKT - Lesen - 03 Berisiko Tahap 2

         2.4 OSC

                2.4.1 MDKT - OSC-01 Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat 

                2.4.2 LAMPIRAN L1 - L5 

3.0 Sokongan

        3.1 MDKT - Urus - 01 Kawalan Dokumen 

        3.2 MDKT - Urus - 02 Kawalan Rekod 

               3.2.1 Borang Daftar Surat Masuk 

               3.2.2 Daftar Cek,Wang Pos, Wang Tunai 

               3.2.3 Rekod Pergerakan Fail 

               3.2.4 Buku Daftar Surat Serahan Tangan

               3.2.5 Borang Daftar Pos 

               3.2.6 Borang Fail - Fail Am Yang Hendak Di Lupus 

        3.3 MDKT - Urus - 03 Audit Dalaman 

              3.3.1 3 Teras 1(03) 1 

              3.3.2 3 Teras 1(03) 2 

              3.3.3 3 Teras 1(03) 3 

              3.3.4 3 Teras 1(03) 4

              3.3.5 3 Teras 1(03) 5

              3.3.6 3 Teras 1(03) 6 

              3.3.7 3 Teras 1(03) 7 

              3.3.8 3 Teras 1(03) 8

       3.4 MDKT - Urus - 04 Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan 

       3.5 MDKT - Urus - 05 Kawalan Ke Atas Produk Tidak Mengikut Spesifikasi 

       3.6 MDKT - Urus - 06 Tindakan Pembetulan 

             3.6.1 MDKT - Urus  - 06 L01

                      3.6.1.1 Contoh 06 L01 

             3.6.2 MDKT - Urus - 06 L02 

       3.7 MDKT - Urus - 07 Anggaran Bajet Tahunan  

       3.8 MDKT - Urus - 08 Latihan

       3.9 MDKT - Urus - 09 Perolehan 

       3.10 MDKT - Urus - 10 Aduan Pelanggan 

             3.10.1 L01 

             3.10.2 L02 

 

<<< Muat turun semua dokumen >>>