MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 2
Pembaharuan semua lesen-lesen yang mematuhi semua syarat akan diselesaikan dalam masa 
tidak melebihi 30 minit

 BULAN  KATEGORI KELULUSAN LESEN TAHUN 2016

TIDAK
BERISIKO

BERISIKO
(TAHAP 1)
BERISIKO
(TAHAP 2)
S/U
(IKLAN)
JUMLAH
 JANUARI 19 1 0 4 24
 FEBRUARI 11 7 0 1 19
 MAC 20 7 1 2 30
 APRIL 42 18 0 2 62
 MEI 3 7 0 4 14
 JUN 14 12 12 12 50
 JULAI 11 9 0 16 36
 OGOS 6 12 0 8 26
 SEPTEMBER 10 18 4 15 47
 OKTOBER 15 40 0 29 84
 NOVEMBER - - - - -
 DISEMBER - - - - -
 JUMLAH 151 131 17 93 392