MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 2
Pembaharuan semua lesen-lesen yang mematuhi semua syarat akan diselesaikan dalam masa 
tidak melebihi 30 minit

 BULAN  KATEGORI KELULUSAN LESEN TAHUN 2018

TIDAK
BERISIKO

BERISIKO
(TAHAP 1)
BERISIKO
(TAHAP 2)
S/U
(IKLAN)
JUMLAH
 JANUARI - - - - -
 FEBRUARI - - - - -
 MAC - - - - -
 APRIL - - - - -
 MEI - - - - -
 JUN - - - - -
 JULAI - - - - -
 OGOS - - - - -
 SEPTEMBER - - - - -
 OKTOBER - - - - -
 NOVEMBER - - - - -
 DISEMBER - - - - -
 JUMLAH - - - - -