MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Proses Pengurusan Pindahmilik

Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.

Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI  LEWAT PENCAPAIAN
JANUARI 54 54 0 100 %
FEBRUARI 48 48 0 100 %
MAC 66 66 0 100 %
APRIL 71 71 0 100 %
MEI 0 0 0 0 %
JUN 0 0 0 0 %
JULAI 0 0 0 0 %
OGOS 0 0 0 0 %
SEPT 0 0 0 0 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 239 239 0 100 %