MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Permohonan untuk kelulusan ubah / tambah bangunan akan diluluskan dalam tempoh 14 hari dengan 
syarat mematuhi kehendak-kehendak Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL)

BULAN PERMOHONAN DITERIMA PERMOHONAN BERMASALAH PERMOHONAN SELESAI
JANUARI 6 0 6
FEBRUARI 40 0 40
MAC 24 0 24
APRIL 22 0 22
MEI 26 0 26
JUN 20 0 20
JULAI 8 0 8
OGOS 25 0 25
SEPT 28 0 28
OKT 18 0 18
NOV - - -
DIS - - -
JUMLAH 217 0 217