MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 3

Permohonan untuk kelulusan ubah / tambah bangunan akan diluluskan dalam tempoh 14 hari dengan 
syarat mematuhi kehendak-kehendak Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL)

BULAN PERMOHONAN DITERIMA PERMOHONAN BERMASALAH PERMOHONAN SELESAI
JANUARI 0 0 0
FEBRUARI 0 0 0
MAC 0 0 0
APRIL 0 0 0
MEI 0 0 0
JUN 0 0 0
JULAI 0 0 0
OGOS 0 0 0
SEPT 0 0 0
OKT 0 0 0
NOV 0 0 0
DIS 0 0 0
JUMLAH 0 0 0