MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 4

Proses Permohonan Lesen Tred

4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) 2017 diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.

4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.

4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru. 

Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan

BULAN  LESEN 1 JAM

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 15 15 0 100%
 FEBRUARI 19 19 0 100%
 MAC 15 15 0 100%
 APRIL 23 23 0 100%
 MEI 9 9 0 100%
 JUN 4 3 1 75%
 JULAI - - - -
 OGOS - - - -
 SEPTEMBER - - - -
 OKTOBER - - - -
 NOVEMBER - - - -
 DISEMBER - - - -
 JUMLAH 85 84 1 98.8%

 

BULAN  RISIKO TAHAP 1

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 14 5 9 35.7%
 FEBRUARI 1 1 0 100%
 MAC 8 3 5 37.5%
 APRIL 4 4 0 100%
 MEI 4 2 2 50%
 JUN 2 0 2 0%
 JULAI - - - -
 OGOS - - - -
 SEPTEMBER - - - -
 OKTOBER - - - -
 NOVEMBER - - - -
 DISEMBER - - - -
 JUMLAH 33 15 18 45%

 

BULAN  RISIKO TAHAP 2 

PERMOHONAN
LENGKAP DITERIMA

LULUS IKUT MASA TIDAK LULUS IKUT MASA PERATUS SELESAI IKUT MASA
 JANUARI 0 0 0 0%
 FEBRUARI 0 0 0 0%
 MAC 0 0 0 0%
 APRIL 0 0 0 0%
 MEI 1 1 0 100%
 JUN 0 0 0 0%
 JULAI - - - -
 OGOS - - - -
 SEPTEMBER - - - -
 OKTOBER - - - -
 NOVEMBER - - - -
 DISEMBER - - - -
 JUMLAH 1 1 0 100%