MENU

NOTIS PEMBERITAHU

Adalah dimaklumkan bahawa tempoh memperbaharui LESEN PREMIS PERNIAGAAN TAHUN 2017 bermula pada 01/12/2016 hingga 31/03/2017.

Sila jelaskan bayaran dalam tempoh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan tindakan perundangan terhadap tuan/puan.

DARIPADA : JABATAN KESIHATAN DAN PELESENAN, MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI