MENU

NOTIS PEMBERITAHU

Adalah dimaklumkan bahawa tempoh memperbaharui LESEN PREMIS PERNIAGAAN TAHUN 2019 bermula pada 01/01/2019 hingga 31/03/2019.

Sila jelaskan bayaran dalam tempoh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan tindakan perundangan terhadap tuan/puan.

notis

DARIPADA : JABATAN KESIHATAN DAN PELESENAN, MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI