MENU

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan sedang membuka permohonan geran pihak pengurusan JMB/MC dengan objektif kerajaan untuk membantu pihak pengurusan bangunan berstrata dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan.

Muat turun dan maklumat lanjut boleh diperoleh di Laman Web KPKT www.kpkt.gov.my

Geran