MENU
Sewa Gerai - Bandar Kota Tinggi
 Bil Jenis Perniagaan Jumlah Unit Kadar Sewa Sebulan (RM)
1. Gerai Runcit Pasar Awam Kota Tinggi 30 100.00
2. Gerai Runcit Pasar Awam Tmn Kota Jaya 4 100.00
3. Gerai Setara 15 120.00
4. Gerai Setara (Baru) 6 120.00
5.       
6.      
7.      
       
  Jumlah 35