MENU

 

Sewa Gerai/Bangunan/Tapak Dll
 
Bayaran Wang Amanah/Wang Deposit
Wang Deposit untuk tiga (3) bulan dikenakan kepada semua pemohon yang berjaya mengisi gerai dan tapak gerai tersebut di atas dan wang deposit bekalan air dan elektrik sebanyak RM 300.00 (iaitu RM 150.00 untuk setiap bekalan).