MENU
KADAR BAYARAN SEWA PERKHIDMATAN
 
D.1. SEWA LORI
  Jenis Sewaan (RM)
(i)  Sewa lori (memasang khemah)
  a - Dalam kawasan bandar Kota Tinggi sekali menghantar dan mengambil ( dlm lingkungan 3 km ) 50.00 
  b- Luar kawasan bandar Kota tinggi tambahan bayaran bagi tiap-tiap satu kilometer pada sekali menghantar dan mengambi 3.00

 

D.2. LORI SEDUT NAJIS LUAR KAWASAN BANDAR

  Jenis Sewaan (RM)
(i) Tangki ukuran kurang daripada 50 kp. sekali perkhidmatan 100.00
(ii) Tangki ukuran lebih 50 kp. hingga 100 kp. perkhidmatan 150.00
(iii) Tangki ukuran lebih 100 kp. keatas tiap-tiap tambahan 1 kp 100.00
(iv) Bayaran perjalanan tiap-tiap sekilometer 1.00
 (v) Bayaran lebih masa tiap-tiap sejam 15.00
(vi) Bayaran sewa lori tangki air untuk mengangkat air bagi mencuci jalan dalam kawasan bandar satu trip 60.00
(vii) Bayaran sewa lori tangki air untuk mengangkat air bagi mencuci jalan dalam kawasan luar bandar satu trip 60.00
(viii) Bayaran tambahan bagi setiap satu kilometer berikutnya 1.00