MENU

SENARAI GERAI-GERAI MILIK MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

BIL BUTIRAN STATUS UNIT
AKTIF KOSONG JUMLAH
1. PASAR AWAM
 
1.1. BANDAR KOTA TINGGI
69
8 77
1.2. PASAR BORONG
31
6 39
1.3. SUNGAI RENGIT
27
25 52
1.4. TELUK SENGAT
4
8 12
1.5. TAMAN KOTA JAYA
26
9 35
 JUMLAH 157 56 213
2. GERAI
 
2.1. BANDAR KOTA TINGGI
271
20 291
2.2. SUNGAI RENGIT
19
6 25
2.3. TELUK SENGAT
6
0 6
2.4. TELUK MAHKOTA
1
0 1
2.5. SEDILI BESAR
3
0 3
  JUMLAH 300 26 326
 JUMLAH KESELURUHAN 457 82 539

** Disediakan oleh Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta Majlis Daerah Kota Tinggi