MENU

Majlis Daerah Kota Tinggi menyediakan permohonan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan mengikut jenis-jenis perniagaan dan keperluan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama-sama permohonan, contoh-contoh borang yang digunakan, bayaran-bayaran yang dikenakan dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pemohon atau pelesen. Ianya bagi memberi  kemudahan kepada para peniaga untuk permohonan lesen premis perniagaan.

i) PERMOHONAN MEMASANG SEPANDUK / BANNER / BANTING

 •  Penuhkan Borang Permohonan Memasang Sepanduk / Banner / Banting
 •  Lokasi Sepanduk / Banner / Banting yang hendak dipamerkan dan kadar sewa tapak
BIL
LOKASI
KADAR SEWA (RM)
1  Jalan Abd. Aziz 30.00
2  Jalan Niaga 30.00
3  Sanggar Kota 15.00
4
 Sungai Rengit
30.00

 

Syarat Permohonan Sepanduk / Banner / Banting:-

 • Sila lampirkan satu (1) keping lukisan atau lakaran contoh sepanduk / banner / banting
 • Sila lampirkan sesalinan bayaran Wang Amanah (jika ada)
 • Mengemukakan resit bayaran daripada TNB bagi permohonan banner / banting
 • Sila lampirkan sesalinan Surat Kebenaran daripada KPDN bagi tujuan promosi jualan murah

ii) PERMOHONAN LESEN PAPAN IKLAN / PAPAN TANDA / TANDA LANGIT

 • Dokumen yang perlu disertakan semasa membuat permohonan:-
 1. Gambar atau contoh Iklan / Papan Tanda / Papan Langit (no. Pendaftaran syarikat dan no. Akaun MDKT mesti dipamerkan)
 2. 1 salinan lesen pendaftaran perniagaan
 3. 1 salinan lesen perniagaan (MDKT), jika ada
 4. 1 salinan pelan tapak (bagi permohonan tanda langit)
 5. Menjelaskan bayaran proses permohonan (RM 10.00)
 • Pihak Majlis berhak menolak permohonan yang tidak lengkap

iii) PERMOHONAN LESEN TRED PERNIAGAAN, PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

 •  Dokumen yang perlu disertakan semasa membuat permohonan
 1. Satu salinan kad pengenalan pemohon
 2. Sekeping gambar berukuran passport
 3. 1 salinan pendaftaran perniagaan Borang (A) & (D) bagi perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan
 4. 1 Naskah "Memorandum & Articless Association" terbaru bagi syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat
 5. 2 salinan hak milik tanah (Jika berkaitan)
 6. JIKA PREMIS MILIK PEMOHON (1 salinan perjanjian jual beli, 1 salinan bil cukai harta terkini- yang telah dijelaskan & dokumen-dokumen lain yang membuktikan premis perniagaan adalah milik pemohon)
 7. JIKA PREMIS BUKAN MILIK PEMOHON ( 1 salinan perjanjian sewa kedai)
 8. Surat sokongan daripada Jabatan Bomba & Penyelamat Kota Tinggi.
 9. Menjelaskan bayaran proses permohonan (RM 10.00)
 • Pihak Majlis berhak menolak permohonan yang tidak lengkap