Utiliti Utiliti

Pejabat Belia Dan Sukan Daerah Kota Tinggi
Bangunan Sultan Iskandar,
Aras 3, Jalan Lombong,
81900 Kota Tinggi, Johor.
Tel: 07-8831 266
Fax: 07-8838 060

Pejabat Penerangan Daerah Kota Tinggi
Aras 1, Bangunan Sultan Iskandar,
81900 Kota Tinggi
Tel : 07-8831 167
Fax: 07-8831 167

Pejabat Agama Daerah Kota Tinggi
Aras 3, Bangunan Sultan Iskandar,
81900 Kota Tinggi
Tel : 07-8831 348
Fax : 07-8834 896
Email : pakt@johor.gov.my

Jabatan Kebajikan Masyarakat
Aras 3, Bangunan Sultan Iskandar,
81900 Kota Tinggi
Tel : 07-8835 536 / 8831 993
Fax : 07-8834 252

Pejabat Pendidikan Agama Kota Tinggi
Aras 4, Bangunan Sultan Iskandar,
81900, Kota Tinggi,
Tel : 07-8834 388
Fax: 8832 837
Email : ppakot@johor.gov.my

Pejabat Pertanian Daerah Kota Tinggi
Aras 4, Bangunan Sultan Iskandar,
81900 Kota Tinggi.
Tel : 07- 8831 508
Fax : 07- 8831 691

Pejabat RELA Daerah Kota Tinggi
Aras 5, Bangunan Sultan Iskandar.
81900 Kota Tinggi
Tel : 07-8831 100
Fax : 07-8831 100

Halaman: 1  2  3  4