MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 1
Bil cukai harta akan disampaikan kepada pemilik pegangan tidak lewat dari 15 Februari dan 15 Ogos pada setiap tahun

BIL PERKARA JUMLAH
  Maklumat Bil Cukai Harta Penggal Pertama 2016  
1 Bil Cukai Harta Yang Dikeluarkan 24,046
2 Bil Cukai Harta Yang Dihantar Kepada Pemilik 24,046
3 Bil Cukai Harta Yang Belum Dihantar Kepada Pemilik 0
  Maklumat Notis Cukai Harta Penggal Pertama 2016  
1 Bil Cukai Harta Yang Dikeluarkan 11,781
2 Bil Cukai Harta Yang Dihantar Kepada Pemilik 11,781
3 Bil Cukai Harta Yang Belum Dihantar Kepada Pemilik 0
  Maklumat Bil Cukai Harta Penggal Kedua 2016  
1 Bil Cukai Harta Yang Dikeluarkan 24,068
2 Bil Cukai Harta Yang Dihantar Kepada Pemilik 24,068
3 Bil Cukai Harta Yang Belum Dihantar Kepada Pemilik 0
  Maklumat Notis Cukai Harta Penggal Kedua 2016  
1 Bil Cukai Harta Yang Dikeluarkan 10,022
2 Bil Cukai Harta Yang Dihantar Kepada Pemilik 10,022
3 Bil Cukai Harta Yang Belum Dihantar Kepada Pemilik -