MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

Permohonan untuk kelulusan pelan bangunan akan diluluskan dalam tempoh 51 hari dengan syarat ianya 
mematuhi semua kehendak jabatan terlibat dan disertakan dengan dokumen yang lengkap 

 

Jenis 

Permohonan

Status 

Permohonan Tahun 2016

Januari - Oktober

Bil Permohonan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai

Permohonan Serentak

124 38 84

Kebenaran Merancang

13

6

7

Pelan Kejuruteraan

37

7

29

Pelan Bangunan

55

11

39

CFO

0

0

0

JUMLAH

202

62

159