MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat

Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Pelaksana : Unit OSC

 

Jenis 

Permohonan

Status 

Permohonan Tahun 2019

Januari - Disember

Bil Permohonan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai

Permohonan Serentak

18 8 10

Kebenaran Merancang

8

0

8

Pelan Kejuruteraan

0

0

0

Pelan Bangunan

2

0

2

CFO

0

0

0

JUMLAH

28

0

28