MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 5

Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat

Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Pelaksana : Unit OSC

 

Jenis 

Permohonan

Status 

Permohonan Tahun 2019

Januari - Disember

Bil Permohonan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai

Permohonan Serentak

27 1 26

Kebenaran Merancang

14

2

12

Pelan Kejuruteraan

8

1

7

Pelan Bangunan

6

0

6

CFO

0

0

0

JUMLAH

55

4

51