MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan 6

Pengurusan Aduan

Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan. 

Pelaksana : Jabatan Pembangunan Masyarakat

BULAN BUTIRAN
TERIMA SELESAI DALAM MASA 3 HARI SELESAI MELEBIHI 3 HARI PENCAPAIAN
JANUARI 65 65 0 100 %
FEBRUARI 42 42 0 100 %
MAC 45 45 0 100 %
APRIL 39 39 0 100 %
MEI 59 59 0 100 %
JUN 37 37 0 100 %
JULAI 49 49 0 100 %
OGOS 43 43 0 100 %
SEPT 34 34 0 100 %
OKT 0 0 0 0 %
NOV 0 0 0 0 %
DIS 0 0 0 0 %
JUMLAH 413 413 0 100 %